Tänd ett ljus

Här har du möjlighet att tända ett ljus och publicera på bönewebben.
Du är alltid anonym.

Undvik att skriva sådant som kan uppfattas som kränkande, utpekande eller stötande för enskild person eller grupp. Om nödvändigt redigeras bönen innan publicering.