Om webbplatsen

På Svenska kyrkans bönewebb kan du be en bön och tända ett digitalt ljus.

Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Ett sätt att göra det är genom att be en bön. På bönewebben kan du göra din bön synlig, både för dig själv och för andra. Du kan också ta del av andras böner. På bönewebben finns också möjlighet att tända ett digitalt ljus, till exempel till minne av någon. Om du vill göra din bön mer personlig kan du koppla den till en valfri kyrka eller till ett tema. Samma sak går att göra med ditt ljus.

Du är alltid anonym när du skriver på bönewebben, men alla kan ta del av din bön när den blivit publicerad. Undvik att skriva sådant som kan uppfattas som kränkande, utpekande eller stötande för enskild person eller grupp. Om nödvändigt redigeras bönen innan den publiceras.

Du ska alltid känna igen dig på bönewebben, men utseendet anpassas ibland efter kyrkans högtider.

Bönewebben ägs och förvaltas av Trossamfundet Svenska kyrkan.
Läs mer om Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se.

Om du har några frågor om hur webbplatsen fungerar kan du mejla webbgruppen på kyrkokansliet i Uppsala.